Jak to się zaczęło

KONKURS NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNO-FUNKCJONALNĄ PARKU WODNEGO W TYCHACH

Dnia 11 lipca 2011 r. Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. ogłosiło konkurs na „Opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej Parku Wodnego w Tychach”.

Założeniem RCGW S.A., jako organizatora Konkursu, było uzyskanie propozycji nowatorskiego i nowoczesnego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego Parku Wodnego pełniącego ważną funkcję na rynku lokalnym, jak i ponadlokalnym.

W założeniach konkursowych Projektowany Park Wodny w Tychach miał zintegrować funkcje sportowe z szerokim wachlarzem atrakcji związanych z rekreacją i zabawą oraz orientacją na wypoczynek i relaks w obiektach typu spa, wellness czy fitness. Obligatoryjne w koncepcji kompleksu miały się znaleźć strefy: rekreacyjna, sportowa, wypoczynkowa, administracyjna, gastronomiczna oraz zewnętrzna. Wśród największych atrakcji dla przyszłych użytkowników wymieniało się zespół zjeżdżalni o różnej długości, przekroju i stopniu doznań, wrażeń i emocji, strefę basenów rekreacyjnych ze sztucznymi falami, atrakcje typu: skały, wodospady – ściana wody, sztuczna fala, gejzery, leżanki wodno - powietrzne, wysepki, mostki oraz zewnętrzny basen rekreacyjny czynny cały rok.

Pielęgnacja ciała, umysłu i ducha miała zostać uwzględniona w ramach zróżnicowanego obszaru saunowego wraz z saunami zewnętrznymi czy pomieszczeniami do inhalacji solankowych. W obiekcie miały się znaleźć restauracje, bary i kawiarenki, umieszczone w różnych punktach Parku Wodnego na terenie otwartym i wewnątrz obiektu, stwarzające różnorakie walory widokowe i podnoszące atrakcyjność całego obiektu.

W Konkursie złożono sześć prac, których autorami są: DiG Sowińscy – Architekci Sp.J., Piotr Płaskowicki & Partnerzy Architekci, Paweł TIEPŁOW – Pracownia Projektowa, PROFI-INVEST Piotr Długosz, ETC Architekci Sp. z o.o. Sp. komandytowa oraz Schick Schick & Partner Polska.

Sąd Konkursowy oceniał prace w oparciu o kryteria: rozwiązania architektoniczno – przestrzenne (15%), rozwiązania funkcjonalno – użytkowe (25%), walory eksploatacyjne i ekonomika rozwiązań (25%), nowatorstwo, oryginalność i atrakcyjność przyjętych rozwiązań autorskich (25%) i relację do kontekstu przestrzennego (5%). Ekonomika przedsięwzięcia uwzględniająca koszt realizacji inwestycji, jak i cenę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynosiła tylko 5%.

Dnia 7 maja 2012r. odbyło się ogłoszenie wyników. Decyzją Sądu Konkursowego zwycięzcą konkursu został: Helmut Schick Schick & Partner Polska z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 1. II miejsce zajął: Piotr Płaskowicki & Partnerzy Architekci ul. Wąchocka 1i 00-354 Warszawa a III nagroda przyznana została Uczestnikowi Konkursu: ETC Architekci Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław.

Zwycięzca Konkursu w nagrodę miał możliwość uzyskania zamówienia z wolnej ręki na wykonanie „Opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej Parku Wodnego w Tychach”.

ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI NA DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ

W dniu 06.07.2012 Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. wysłało do zwycięzcy Konkursu na „Opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej Parku Wodnego w Tychach” (Helmut Schick Schick & Partner Polska z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 1) zaproszenie do negocjacji na „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Parku Wodnego w Tychach”.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji Strony ustaliły treść umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia. Umowa została podpisana w dniu 23.08.2012r.

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU

W lipcu 2014r. Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej  S.A. ogłosiło postępowanie przetargowe na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla Budowy Parku Wodnego w Tychach, w wyniku czego  w dniu 18.09.2014r. została podpisana umowa z firmą BUD-INVENT Spółka z o.o. Spółka ma za zadanie wspierać RCGW S.A. w realizacji całości inwestycji.

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NA GENERALNEGO WYKONAWCĘ ROBÓT BUDOWLANYCH

W sierpniu 2014r. Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej  S.A. ogłosiło postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót budowlanych Parku Wodnego w Tychach. Generalnym Wykonawcą budowy została firma Mostostal Warszawa S.A. Podpisanie umowy pomiędzy stronami nastąpiło 22.12.2014r. Umowny termin realizacji inwestycji wynosi 29 miesięcy, co oznacza, że otwarcie Parku Wodnego nastąpi w I półroczu 2017r. Planowany koszt budowy obiektu to 93 mln 180 tys. zł netto.

 

Sonda

Rozwiń