O Parku Wodnym

Projektant:

Schick Architekci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa . http://www.schickarchitekci.pl/

Schick

 

Generalny Wykonawca robót budowlanych:

Mostostal Warszawa S.A. http://www.mostostal.waw.pl/

 

Inżynier Kontraktu:

BUD-INVENT Sp. z o.o. http://www.budinvent.pl/

 

Lokalizacja    
Park Wodny znajdować się będzie w obszarze położonym w Tychach, w południowej części miasta bezpośrednio przylegającej do lasów Puszczy Pszczyńskiej. Teren od wschodniej części przylega do osiedla Kombud, od północy do ulicy Sikorskiego, od zachodu sąsiaduje z osiedlem Cztery Pory Roku a od południa z Lasami Kobiórskimi.  Usytuowanie obiektu umożliwi łatwy dostęp z drogi krajowej Katowice-Bielsko oraz z całego miasta, dzięki specjalnie rozbudowanej sieci komunikacji miejskiej.


Adres budowy:  Tychy, ul. Sikorskiego

 

Potrzeba budowy Parku Wodnego w Tychach
Potrzeba budowy Parku Wodnego w Tychach stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne. W mieście liczącym ponad 120-tysięcy mieszkańców funkcjonuje tylko jedna ogólnodostępna pływalnia miejska.

Ponadto, wielofunkcyjność Parku Wodnego przewiduje zaangażowanie wszystkich grup społecznych i wiekowych oraz spełnianie oczekiwań zarówno dzieci, młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych, sportowców, osób samotnych oraz rodzin, a także szkół i innych grup zorganizowanych.

Realizacja zadania podyktowana jest również chęcią realizacji przez RCGW S.A. eko-innowacyjnych, pro-społecznych i rozwojowych projektów, wykraczających poza obszar tematyczny oczyszczania ścieków oraz utylizacji i zagospodarowaniu odpadów.


Cele
Przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu Parku Wodnego w Tychach w szczególności ma na celu:

 • Rozwój rekreacji, sportu a także kultury fizycznej i turystyki wodnej wśród mieszkańców miasta Tychy oraz okolicznych miejscowości poprzez rozbudowę istniejącej bazy sportowo – rekreacyjnej;
 • Pobudzenie zainteresowania młodzieży sportem a w ślad za tym poprawa zdrowia młodej generacji mieszkańców miasta Tychy oraz okolicznych miejscowości;
 • Stworzenie dużo lepszych niż dotychczas warunków do właściwej, systematycznej i kompleksowej realizacji programu nauczania wychowania fizycznego (lekcji pływania). Efektem ma być nie tylko polepszenie kondycji fizycznej wśród uczniów, ale również poprawa osiągnięć sportowych w rywalizacjach międzynarodowych i krajowych;
 • Zabezpieczenie potrzeb osób starszych związanych z poprawą i utrzymaniem dobrego stanu zdrowia poprzez aktywność fizyczną;
 • Popularyzację sportu wśród osób niepełnosprawnych;
 • Umożliwienie spędzenia aktywnie wolnego czasu w gronie rodzinnym;
 • Powstanie obiektu wyróżniającego się w stosunku do analogicznych kompleksów racjonalną i efektywną gospodarką energetyczną, z niemal całkowitym pokryciem zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło z własnych źródeł;
 • Powstanie kompleksu spełniającego najnowsze standardy, o szerokim wachlarzu usług  i zindywidualizowaniu przestrzeni funkcjonalnych, odpowiednio do oczekiwań i zainteresowań użytkowników;
 • Stworzenie obiektu wyrazistego ze względu na przyjęte rozwiązania architektoniczne, jak i unikatowość atrakcji, niespotykanych w tego typu obiektach;
 • Pełnienie przez Park Wodny roli katalizatora nowej struktury miejskiej i podniesienie prestiżu miasta Tychy;
 • Przyciągnięcie turystów wszystkich grup wiekowych zarówno z Polski jak i z zagranicy.

 

Założenia strategii finansowej

Nietypowe podejście do realizacji inwestycji już na starcie daje RCGW S.A. - jako inwestorowi i przyszłemu eksploatatorowi obiektu - przewagę i szansę, że tym razem park wodny nie „utopi milionów”.

Gwarantem osiągnięcia rentowności tyskiego parku wodnego, zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji inwestycji jest:

 1. POZYSKANIE TANIEGO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI

Elementem strategii finansowej Parku Wodnego w Tychach jest emisja obligacji stanowiąca alternatywę dla kredytów bankowych.

W czerwcu 2014r. ogłosiliśmy przetarg na wybór agenta emisji obligacji, poprzedzony konsultacjami z bankami. Jak podkreśla Zbigniew Gieleciak - prezes RCGW S.A.: Wyzwanie dla RCGW S.A. stanowiła taka projekcja finansowa inwestycji, aby z niebankowalnego projektu stał się on akceptowalnym przez bank. Dzisiaj możemy powiedzieć o sukcesie na tej płaszczyźnie, ponieważ udało się pozyskać, z Banku PKO S.A., 50 mln zł z 10-letnią perspektywą spłaty, na bardzo dobrych warunkach, niespotykanych na naszym rynku gospodarczym.

Pozostała kwota potrzebna na realizację inwestycji będzie pochodziła ze środków własnych naszej spółki.

 

 1. OBNIŻENIE KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH, OPTYMALIZACJA I RACJONALIZACJA KOSZTÓW

a) zapewnienie własnego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło

Realizowanie inwestycji właśnie przez naszą spółkę jest kluczowe, ponieważ zapewnia to znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Zdecydowaliśmy się bowiem na innowacyjny sposób zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło, które to stanowią największy koszt funkcjonowania obiektu. Zamierzamy wykorzystać potencjał, jakim dysponujemy na oczyszczalni ścieków, w postaci nadwyżki biogazu, z którego równocześnie produkuje się energię elektryczną i ciepło.

Przypominamy, że tyska oczyszczalnia ścieków jest jedyną oczyszczalnią samowystarczalną energetycznie w Polsce! Ilość energii elektrycznej powstającej na oczyszczalni w Tychach byłaby w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne 16-tysięcznego miasta. Chcemy to wykorzystać. Energetyczne wykorzystanie biogazu uczyni całą inwestycją tańszą w utrzymaniu i bardziej efektywną, a tym samym dostępną dla mieszkańców.

Wyzwaniem dla naszej Spółki jest wzrost ilości produkowanego biogazu, tak by możliwe było pokrycie w 100% potrzeb zarówno oczyszczalni ścieków, jak i Parku Wodnego w energię elektryczną i niemal w 100% w niezbędne ciepło.

W świetle takiej perspektywy, wiele uwagi koncentrujemy na zwiększeniu produkcji biogazu (szczegóły dotyczące procesu powstawania biogazu można przeczytać na stronie: http://www.rcgw.pl/pl/oczyszczalnia/procesy_oczyszczania).

W ramach tzw. kofementacji, na oczyszczalni ścieków, wspólnie z osadami ściekowymi, unieszkodliwiane są kaloryczne odpady pochodzące z zakładów zewnętrznych, pozyskiwane we współpracy zwanej symbiozą przemysłową.

Wszelkie działania dotyczące współfermentacji poprzedzają szczegółowe analizy - a gdy jest to technicznie możliwe - badania wykonywane w skali półtechnicznej. Przykładem prac badawczo-rozwojowych (B+R) w zakresie badania wpływu odpadów na produkcję biogazu jest stanowisko badawcze mini WKF, tj. modelowy układ wydzielonych komór fermentacyjnych wykonany w skali 1:20 000 w stosunku do istniejących komór fermentacyjnych.  

Co więcej, energia produkowana z odnawialnych źródeł energii, jakim jest biogaz wytwarzany na oczyszczalni ścieków, generuje dodatkowe przychody uzyskiwane ze sprzedaży tzw. zielonych certyfikatów tj. świadectw pochodzenia energii elektrycznej, co stanowi istotny element strategii finansowej. RCGW planuje również uzyskiwać dodatkowe przychody finansowe w Parku Wodnym wskutek produkcji odnawialnej energii elektrycznej potwierdzonej certyfikatami zielonymi.

 

b) optymalna organizacja przedsięwzięcia

Park Wodny w Tychach jest budowany i będzie eksploatowany w ramach struktury wewnętrznej RCGW S.A., jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, co pozwoli racjonalnie zarządzać:

 • zasobami personalnymi (łączenie funkcji, rozwój pracowników poprzez zdobycie dodatkowych umiejętności, obsługa wspólnych technologii oczyszczania wody i ścieków, obsługa kogeneracji – analogicznej na obu obiektach, wspólne procedury realizacji zadań);
 • zasobami technicznymi (wspólne rezerwy, wspólne części maszyn i części zamienne, wspólne narzędzia i sprzęt sprzecjalistyczny, wspólne dostawy, magazyny, warsztat);
 • finansami (wspólny system finansowo – księgowy).

 

 1. ATRAKCJE I INNOWACJE, KTÓRE PRZYCIĄGNĄ KLIENTÓW
 • Aqualoop - jedyna w Polsce tak ekstremalna zjeżdżalnia;
 • Symulator surfingu – pierwszy w Polsce w obiekcie basenowym;
 • Basen z podnoszonym dnem, umożliwiający prowadzenie zajęć w wodzie;
 • Folia EFTE na dachu, umożliwiająca opalanie naturalnym światłem słonecznym wewnątrz budynku;
 • Łaźnie piwne oferujące relaksacyjne, ale i pro-zdrowotne, wieloetapowe seanse piwne;
 • Gra interaktywna, złożona z punktów rozmieszczonych w całym obiekcie;
 • Wydzielona, edukacyjna przestrzeń multimedialno-doświadczalna poświęcona wodzie;
 • Baseny zewnętrzne, w tym strefa dla dorosłych i dla dzieci oraz sauny zewnętrzne;
 • Basen ze sztuczną falą z plażą, zakończony sceną widowiskową;
 • Liczne, zazielenione miejsca wypoczynku z wannami spa, masażerami i leżankami;
 • Rwąca rzeka o nietypowym kształcie;
 • Amfiteatr Słońca – pomieszczenie wykorzystywane do tematycznych projekcji, nagrzewania ciała promieniowaniem podczerwonym, aromaterapii i koloroterapii;
 • Bogata oferta gastronomiczna.

A to tylko część niespodzianek, jakie będą czekały na klientów Parku Wodnego w Tychach.

Zachęcamy do obejrzenia spotu promocyjnego naszej inwestycji http://www.parkwodnytychy.pl/o_parku_strefy_w_Parku_Wodnym oraz do śledzenia zakładki ATRAKCJE (http://www.parkwodnytychy.pl/atrakcje), gdzie cyklicznie okrywamy dla Was kolejne szczegóły planowanych atrakcji.

 

 1. SKUTECZNY MARKETING

Propozycje atrakcji nadsyłane przez potencjalnych klientów tyskiego parku wodnego w ramach akcji „Buduj razem z nami” zorganizowanej w 2011r., podsumowanie badań przeprowadzonych przez RCGW S.A. w 2013r. (przyp. http://www.parkwodnytychy.pl/news/1,aktualnosci?p=2 ) oraz wyniki sondy regularnie publikowanej na naszej stronie, okazały się pomocne przy podejmowaniu strategicznych decyzji związanych z inwestycją. Mamy nadzieję, że dialog ze społeczeństwem oraz otwartość na pomysły i sugestie przyszłych użytkowników obiektu zaowocują zaufaniem i liczną grupą lojalnych klientów.

W ramach pierwszych działań promocyjnych, oprócz strony internetowej, uruchomiliśmy konto na portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com/parkwodnytychy). Na oficjalnym fanpage na bieżąco informujemy o przebiegu realizacji inwestycji oraz inspirujemy wodnymi ciekawostkami. Oficjalny spot promocyjny Parku Wodnego został obejrzany na Facebooku przez 23 416 odbiorców!

Dla kompleksowej realizacji inwestycji, w listopadzie 2014 r. ogłosiliśmy konkurs na „Opracowanie strategii marketingowej wraz z jej wdrożeniem i ewaluacją dla Parku Wodnego w Tychach”. W opisie przedmiotu zamówienia wykorzystaliśmy wiedzę i informacje uzyskane podczas przeprowadzonego dialogu technicznego z przedstawicielami profesjonalnie świadczącymi usługi w zakresie przedmiotu planowanego zamówienia.

W efekcie, działania marketingowe związane z Parkiem Wodnym zostaną powierzone zewnętrznemu, profesjonalnemu podmiotowi, który m.in. poprowadzi dla Was ilustrowany dziennik budowy. Przypominamy, że obecnie zdjęcia dokumentujące postęp prac publikowane są w naszej GALERII (przyp. http://www.parkwodnytychy.pl/galeria ).

 

 1. ZAWARCIE UMOWY WSPARCIA Z URZĘDEM MIASTA TYCHY DLA STABILNOŚCI I PEWNOŚCI ZADANIA

Dodatkowym wsparciem projektu jest zawarcie z Gminą Tychy umowy w zakresie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorcom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Rekompensata będzie pokrywać nieskompensowane przychodami koszty eksploatacyjne Parku Wodnego, co pozwoli na stabilizację finansową zarówno RCGW S.A, jak i Parku Wodnego. Umowa została podpisana na okres 10 lat funkcjonowania Parku Wodnego, czyli na okres w jakim RCGW S.A. będzie ponosić wydatki finansowe związane z wykupem wyemitowanych obligacji na budowę Parku Wodnego.

 

Przyjęta przez RCGW S.A. strategia, oparta na minimalizacji kosztów eksploatacyjnych, unikatowości oferowanych atrakcji, skutecznym dialogu ze społeczeństwem oraz zapewnieniu racjonalnego finansowania inwestycji, przyniesie korzyści przede wszystkim przyszłym klientom, ponieważ w znacznej mierze będzie rzutować na optymalizację ceny biletów tyskiego Parku Wodnego.

Sonda

Rozwiń